Literacki Debiut Roku

3/10/2015

Konkurs pt. „Literacki Debiut Roku” zainicjowany został, aby promować polskich debiutantów w zakresie literatury pięknej. Głównym celem konkursu jest wyłonienie w danym roku kalendarzowym najlepszej powieści, która nie była dotychczas nigdzie publikowana w wersji drukowanej.


Obecna, czwarta edycja trwać będzie od 15 listopada 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku.
Na laureatów konkursu czekają bardzo atrakcyjne nagrody! 

I miejsce – tytuł „Literacki Debiut Roku”, dyplom, opublikowanie zwycięskiego utworu drukiem, jego dystrybucja oraz promocja przez Wydawnictwo Novae Res oraz patronów i partnerów Konkursu, zestaw 10 egzemplarzy książek.    
II miejsce – dyplom, pobyt w SPA, zestaw 10 egzemplarzy książek. 
II miejsce – dyplom, zestaw 10 egzemplarzy książek. 

Jak zgłosić tekst? 

Zgłoszenia do konkursu dokonuje autor powieści lub osoba przez niego upoważniona, przesyłając do dnia 15 kwietnia 2015 jej wersję elektroniczną (zapisaną w formacie doc lub rtf na płycie CD lub DVD), na adres:
Wydawnictwo Novae Res, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdyni z dopiskiem: Literacki Debiut Roku 

Na płycie CD/DVD z powieścią należy umieścić wypełniony formularz zgłoszeniowy, a do zgłoszenia dołączyć własnoręcznie podpisane oświadczenie (szczegóły w regulaminie).

Zobacz także:

1 komentarze